Contract-logistics

Els serveis de Contract Logistics que oferim als nostres clients s’agrupen en tres grans categories:

SERVEIS DEDICATS

Aquests serveis són oferts tant a les pròpies instal·lacions del client (In House) com a les nostres instal·lacions dedicades en exclusiva a un sol client.

 

La naturalesa de les instal·lacions In House pot ser purament logística (magatzems) o industrial, sent, aquestes últimes, ubicades a instal·lacions industrials on ens encarreguem de la logística dels materials necessaris pel procés productiu, de l’alimentació de les línies de producció, de l’evacuació de línies de producció o de qualsevol altra activitat auxiliar del procés productiu.

SERVEIS MULTICLIENT

Aquests serveis són prestats a les nostres pròpies instal·lacions, on els nostres clients es beneficien de les sinergies de compartir la instal·lació i els recursos, garantint sempre les particularitats de l’operació de cada client.

 

Ens encarreguem de la recepció de la mercaderia, del seu emmagatzematge, de la preparació de comandes seguint els criteris marcats per cada client i de l’expedició de la mercaderia preparada, utilitzant per a tot això els sistemes tecnològics més avançats i garantint la màxima qualitat a través de les nostres certificacions i amb la nostra filosofia de millora contínua.

SERVEIS DE VALOR AFEGIT

A les nostres instal·lacions es poden oferir serveis d’un alt valor afegit, com:

 
  • Logística Promocional (Manipulats)

Disposem d’equips permanents a les nostres instal·lacions amb capacitat per fer qualsevol tipus de manipulació relacionada amb la logística promocional: labelling, relabelling, repacking, kitting, composició de promoció o d’assegurament de la qualitat dels productes, entre d’altres.
Té l’avantatge de no haver de traslladar la mercaderia a d’altres instal·lacions on realitzar aquest tipus d’activitats.

 
  • Dipòsit Fiscal

Disposem de dipòsit fiscal per a que les begudes alcohòliques es puguin beneficiar dels avantatges fiscals d’aquest tipus d’instal·lacions, mitjançant el règim suspensiu dels impostos especials.

 
  • Dipòsit Duaner

Disposem de totes les figures duaneres, per a que totes les mercaderies amb origen o destinacions a països extracomunitaris, es puguin beneficiar dels avantatges del règim suspensiu d’impostos (aranzels, IVA i impostos especials).
A més, Alfil Logistics té l’acreditació d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA), amb la garantia i agilitat en aquests tràmits que això comporta.

 
  • Activitats Especials

El nostre equip és capaç de realitzar les activitats més variades, com són la reparació de materials logístics (pallets); la restauració i muntatge de columnes i aixetes; la classificació, neteja i envasat de productes retornables (logística inversa); l’ensacat de productes industrials; el buidatge i l’ompliment de cisternes, entre d’altres.

 

“No és només l’emmagatzematge i la conservació dels teus productes, la preparació correcta de les comandes complint amb els requeriments dels teus clients, la distribució de les comandes amb el termini compromès, transformar el producte per aconseguir el format desitjat pel teu departament de Màrqueting, treballar junts a la fàbrica per garantir els fluxos d’aprovisionament i evacuació o, proporcionar-te la informació que necessites per a la gestió del teu negoci.

 

També és posar el nostre màxim esforç a fer-ho cada dia millor perquè tu puguis acabar la jornada amb la satisfacció que els teus productes han arribat allí on han estat sol·licitats.”