Customs-tax

REPRESENTACIÓ ADUANERA

Alfil Logistics, disposa d’un equip de professionals, altament qualificats i experimentats en el compliment de la normativa duanera, dins de les activitats de comerç internacional. Les nostres operatives són tan comunitàries, com amb tercers països.

Alfil Logistics ha aconseguit consolidar-se com una referència puntal en el sector del gran consum i les begudes alcohòliques.

El rang de serveis que oferim, entre d’altres, són:

 • Despatxos d’importació i exportació.
 • Tramitació de règims duaners i destinacions duaneres.
 • Tramitació de llicències i certificats.
 • Assistència a inspeccions.
 • Declaració Intrastat.

ADT-MAGATZEM DE DIPÒSIT TEMPORAL

Mercaderia procedent de tercers països.

Via terrestre, marítima i aèria.

Possibilitat de desconsolidació i despatx duaner de la mercaderia

DA-DIPÒSIT DUANER

El Dipòsit Duaner, és una figura duanera que permet als clients d’Alfil Logistics, emmagatzemar mercaderies originàries de tercers països, en suspensió d’aranzels, durant un període de temps il·limitat.

D’aquesta manera, el client no ha de pagar els aranzels, subjectes a les mercaderies d’importació, fins al mateix moment en què les voleu importar per la seva posada a consum.

Les mercaderies, mentre es troben en aquest règim, es poden sotmetre a diferents manipulacions.

 • Mercaderia procedent de tercers països.
 • En règim suspensiu d´aranzels, IIEE e IVA.
 • Sense límit d´estada.
 • Manipulacions usuals.

DF-DIPÒSIT FISCAL

En els casos d’importació a lliure pràctica, la mercaderia quedarà vinculada al DF, pagant els aranzels.

 • Emmagatzematge durant temps il·limitat.
 • Manipulacions exemptes d’IVA.
 • Conclusió del règim suspensiu.
 • Liquidació del II.EE.
 • Re-expedició destinació final.
 • Rebre, emmagatzemar i expedir, en règim suspensiu d’IIEE i de l’IVA.
 • Les begudes alcohòliques poden romandre aquí per temps indefinit.
 • Col·locació de precintes fiscals, preparació de comandes, fins i tot recursos publicitaris.

LAME-LOCAL AUTORITZAT DE MERCADERIES D’EXPORTACIÓ

Possibilitat de consolidar càrregues, per la seva posterior expedició a tercers països.

La mercaderia surt de les instal·lacions d’Alfil Logistics, a punt per embarcament, per la qual cosa s’eviten extra costos derivats del despatx duaner a les instal·lacions portuàries.

BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Les begudes alcohòliques, majoritàriament, estan subjectes a impostos especials. Els impostos especials s’estableixen com a impostos sobre consums específics, que graven el consum de les begudes alcohòliques a la UE.

Alfil Logistics és especialista en el sector de begudes, amb gran experiència en la gestió de tota la seva cadena de subministrament, passant pel transport fins a l’emmagatzematge.

La nostra col·laboració amb Dipòsits fiscals al llarg de tota la UE, permet als nostres clients diferir el pagament dels impostos especials i l’IVA fins a la sortida de la mercaderia a consum.