Personas

A Alfil Logistics tenim molt clar que el principal ingredient de la nostra fórmula d’èxit són les persones. Són aquestes persones les que posen passió en el que fan, són les que entenen què aporta valor als nostres clients i es focalitzen en proporcionar aquest valor en tot el que fan.

El focus del nostre departament són les persones i la gestió del desenvolupament professional dels col·laboradors en cadascuna de les etapes del seu cicle vital:

  • Selecció, promoció i mobilitat professional: des de Desenvolupament de Persones detectem, reclutem i promovem els millors professionals amb capacitat per adaptar-se, integrar-se i desenvolupar-se en la cultura de la companyia.
  • Pla d’Integració i Acollida: té com a objectiu facilitar a tots els col·laboradors acabats d’incorporar la seva integració a Alfil Logistics per a què coneguin des del primer dia l’organització i els seus valors, a més de facilitar la seva integració a la companyia i al projecte comú.
  • Avaluació del talent i programes de desenvolupament: basant-se en el resultat de l’avaluació periòdica del talent, es dissenyen plans de formació i desenvolupament per a què els nostres col·laboradors puguin exercir amb èxit els seus llocs de feina actuals i futurs.

A Alfil Logistics pots trobar una carrera professional interessant i plena, amb un bon ambient laboral, desenvolupament integral, aposta pel talent, reptes i creixement continus.

Responsabilitat Social Corporativa

La nostra responsabilitat va més enllà d’oferir serveis de qualitat als nostres clients.

A Alfil Logistics desenvolupem la nostra activitat empresarial en un marc de respecte, ètica i compromís amb les persones, la societat i el medi ambient, en pro d’un creixement sostenible i socialment responsable. Aquesta filosofia constitueix la nostra responsabilitat social.

A Alfil Logistics perseguim mantenir una estreta relació i un diàleg fluid amb els nostres grups d’interès, per implicar-los en la nostra forma d’actuar i així poder donar resposta a les seves preocupacions i necessitats.

La confiança és la seguretat que algú té en un altre i la confiança la generen les persones. Per Alfil Logistics, les persones són la pedra angular de la companyia.

Mercè Roqué